Studia Przypadków

>

Studia Przypadków

Informacje na temat Studiów przypadku

W tej części można nawigować pomiędzy 13 różnymi studiami przypadku, które dotyczą inicjatyw ekomuzealnych z Europy

W celu zaawansowanego wyszukiwania, można wybrać dostępne rozwijane menu, aby filtrować studia przypadku według państw. Proszę zauważyć, że ekomuzea prezentowane tutaj są zlokalizowane w jednym z krajów konsorcjum, to znaczy: Portugalii, Polski, Włoch i Hiszpanii.

Po wybraniu kraju lub słowa kluczowego do wyszukania, proszę wcisnąć przycisk „Wykonaj” a mapa pokaże studia przypadku odnoszące się do tego wyszukania.

Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana
 • Włochy
Ekomuzeum wspiera programy szkolne, konsoliduje i wzmacnia tożsamość lokalną, organizuje kolekcje zbiorów, promuje dziedzictwo na miejscu, zarządza dziedzictwem w celu promowania rozwoju lokalnego, chroni i int…
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
 • Hiszpania
Ecomuseu de les Valls d'Àneu było jednym z pierwszych doświadczeń muzeologicznych tego typu w Hiszpanii. Moment rozwoju tej inicjatywy można prześledzić wstecz do roku 1969. Dwa lata później, w kontekście ruchó…
Ekomuzeum Rzeki Caicena
 • Hiszpania
Ekomuzeum Rzeki Caicena jest miejskim programem rozwoju o charakterze terytorialnym, którego celem są badania, konserwacja, upowszechnienie i szkolenie w zakresie dziedzictwa miasta Almedinilla (Kordoba) trakto…
Sieć Muzeologiczna Miejscowości Peniche
 • Portugalia
Sieć Muzeologiczna Miejscowości Peniche, miasta na wybrzeżu 100 km od Lizbony, jest strategicznym projektem promowanym przez Radę Miasta, którego celem jest kwalifikacja, studia, zachowanie, upowszechnienie i w…
Muzeum Costiumów São Brás de Alportel
 • Portugalia
Siedziba Muzeum Kostiumów mieści się w São Brás do Alportel, mieście w południowym regkionie Portugalii, w Dzielnicy Faro (Algarve). Muzeum rozwija serię działań z udziałem społeczności, integrujących różne gru…
Ekomuzeum Corvo
 • Portugalia
Ekomuzeum Corvo obejmuje całą Wyspę Corvo, najmniejszą i najbardziej odizolowaną w archipelagu Azorów (Portugalia). Realizacja tego projektu rozpoczęła się w 2015 r., odpowiadając na propozycję złożoną w 2013 r…
Osada Młyńska Roztoka-Brzeziny
 • Polska
Ekomuzeum powstało na terenie zabytkowej Osady Młyńskiej składającej się z drewnianej zabudowy obiektów dawnego przemysłu wiejskiego (młynarstwa i tartacznictwa). Jest to na terenie powiatu nowosądeckiego jeden…
Ekomuzeum Doliny Karpia
 • Polska
Ekomuzeum Doliny Karpia jest siecią miejsc i obiektów prezentujących “żywe” dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo obszaru Doliny Karpia. Jest to region słynący z tradycyjnej hodowli karpia. Ekomuzeum…
Ekomuzeum Dziedziny Dunajca
 • Polska
Ekomuzeum jest zlokalizowane na styku trzech obszarów kulturowych: Pienin, Podhala i Spiszu w polskiej części Karpat (obejmuje trzy gminy polskie i jedną słowacką). Obszar jest bogaty w zasoby dziedzictwa trzec…
Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane
 • Włochy
Ekomuzeum Lis Aganis powstało dzięki Inicjatywie Społecznej LEADER I w sierpniu 2004. Stowarzyszenie ma obecnie ponad 70 członków (Gminy, szkoły, miejsc przyrodniczych, konsorcjów i stowarzyszeń kulturalnych Pr…
Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros
 • Włochy
Ecomuseo Casilino Ad Duad Lauros zaczęło się od konfliktu, w centrum Casilino okręg ex SDO, który jest pozostałością obszaru archeologicznego zlokalizowanego w centrum ekomuzeum. W roku 2012, gmina chciała prze…
Ekomuzeum Krajobrazu Parabiago
 • Włochy
W roku 2008 ekomuzeum w Parabiago zostało utworzone w środowisku miejskim Mediolanu, charakteryzującym się niemożnością poczucia wartości żywego dziedzictwa przez mieszkańców. Poprzez procesy partycypacyjne, wz…
La Ponte
 • Hiszpania
Projekt La Ponte-Ecomuséu powstał w roku 2011 w celu uruchomienia serii zasobów dziedzictwa gminy śródgórskiej w środkowej części Asturii (północno-zachodnia Hiszpania). Terytorium to, podobne do innych obszaró…