Witamy w Centrum Edukacyjnym EcoHeritage

Miejsce, w którym można się dowiedzieć o ekomuzeum i partycypacyjnym zarządzaniu dziedzictwem

Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są dostępne i powstały dzięki finansowaniu w ramach programu Erasmus Plus.  Publikacja powyższa odzwierciedla jedynie poglądy autorów i Komisja nie może być odpowiedzialna za jakikolwiek sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

CENTRUM EDUKACYJNE

Witamy na platformie szkoleniowej EcoHeritage. Znajdziecie na tej platformie zestaw materiałów szkoleniowych (na poziomie teoretycznym i praktycznym) i zestaw narzędzi do partycypacyjnego zarządzania dziedzictwem, których celem jest wsparcie tworzenia ekomuzeów i innych inicjatyw oparych na partycypacyjnym zarządzaniu dziedzictwem i w ten sposób promujących wzrost gospodarczy i spójność społeczną w społecznościach wiejskich. Platformao dostarcza wiedzy, umiejętności i kompetencji przydatnych w zainicjowaniu, zarządzaniu i planowaniu ekomuzeum, zrozumieniue znaczenia jego trwałości i procesów partycypacyjnych pozwalających na zaangażowanie społeczności. Dzięki EcoHeritage będzie można zrozumieć, zaplanować i zaangażować się w partycypacyjne zarządzanie dziedzictwem.

Ponadnarodowy Raport

prezentujący jak ekomuzea, muzea społeczne i inne przykłady zarządzania kooperacyjnego reprezentują partycypacyjne procesy rozpoznawania, zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Moduły szkoleniowe

na poziomie teoretycznym i praktycznym, na temat tego, jak można wspierać tworzenie ekomuzeów i innych inicjatyw związanych z partycypacyjnym zarządzaniem dziedzictwem, które w ten sposób promują też wzrost gospodarczy i spójność społeczną społeczności wiejskich.

Studia Przypadków

pokazują, w jaki sposób ekomuzea rozwinęły strategie w odpowiedzi na wyzwania takie jak trudności gospodarcze, zaangażowanie społeczności wiejskich, i uznanie ich między innymi na poziomie legislacyjnym.

Zestaw narzędzi do zarządzania dziedzictwem

z przktycznymi wskazówkami i przykładami przydatnych narzędzi i procesów mających na celu utworzenie ekomuzeum lub podobnych inicjatyw wspólnego zarzadzania dziedzictwem.

Partnerzy

Organizacje wspierające