Zestawu narzędzi

>

Zestawu narzędzi

O Zestawie narzędzi

W tej części znajduje się lista 12 narzędzi przydatnych dla ekomuzem. Narzędzia te zostały zaprojektowane przez eksprtów naszego konsorcjum w bezpośredniej współpracy ze społecznościami i ekomuzeami.

W celu zaawansowanego wyszukiwania, można wybrać dostępne rozwijane menu, aby filtrować narzędzia na podstawie fazy rozwoju ekomuzeum, w których mogą być zastosowane lub grupy odbiorców, która jest przedmiotem poszukiwań.