Polityka prywatności

>

Polityka prywatności

W EcoHeritage bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Naszym celem jest ochrona prywatności danych, które nam przekazujesz oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Zgodnie z ustawą 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych transponującą rozporządzenie (UE) 2016/679, przekazujemy Ci następujące informacje dotyczące naszej polityki prywatności i ochrony danych:

Kto jest administratorem przetwarzania Twoich danych?

Organizacją odpowiedzialną za Twoje dane jest Uniwersytet w Jaén – UJA. Jest to uniwersytet publiczny znajdujący się we Jaén w Hiszpanii.

Adres
Campus Las Lagunillas. Avda. Antonio Pascual Acosta s/n, 23071.
Telefon
+34 953 21 18 46
Kontakt mailowy

Jaki jest cel zabiegu?

 • Aby odpowiedzieć na wnioski, skargi i incydenty przekazane za pośrednictwem naszych kanałów kontaktowych włączonych do strony internetowej.
 • Aby zrozumieć zachowanie nawigatora w obrębie sieci w celu wykrycia ewentualnych ataków komputerowych na naszą sieć.
 • Wypełniać obowiązki prawne, które dotyczą nas bezpośrednio i regulują naszą działalność.
 • Aby chronić i wykonywać nasze prawa lub odpowiadać na wszelkiego rodzaju skargi.
 • Przesyłanie newsletterów dotyczących towarów lub usług składających się na działalność podmiotu odpowiedzialnego lub wiadomości związanych z jego działalnością.

Jaka jest podstawa prawna zabiegu?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia, a także uzasadniony interes administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia.

Dane, których żądamy od Ciebie są adekwatne, istotne i ściśle niezbędne i w żadnym wypadku nie jesteś zobowiązany do ich podania, ale ich nieprzekazanie może wpłynąć na celowość usługi lub brak możliwości jej świadczenia.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do prawidłowego świadczenia oferowanych usług, a także do wypełnienia obowiązków, które mogą z nich wynikać oraz wszelkich innych wymogów prawnych.

Którzy odbiorcy będą otrzymywać Twoje dane?

Przy przetwarzaniu Twoich dane, Uniwersytet w Jaén może udostępniać Twoje dane z:

On Projects Advising SL, jako dostawcy usług zarządzania i utrzymania stron internetowych.

Jakie są moje prawa?

 • Prawo dostępu: prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, a także prawo dostępu do tych danych.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Administrator zachowuje prawo do ograniczenia praw określonych w art. 23 Rozporządzenia UE, jeżeli takie ograniczenie jest przewidziane w celu ochrony, w szczególności podstawowych praw i wolności oraz jest niezbędnym i proporcjonalnym środkiem.

Gdzie mogę złożyć skargę?

Jeżeli jakakolwiek zainteresowana osoba uważa, że jej dane nie są prawidłowo traktowane, może przesłać swoje skargi na następujący adres e-mail; rogiruiz@ujaen.es.

Osoba, której dane dotyczą, oświadcza, że uzyskała wszystkie te informacje.