Studia Przypadków

>

Studia Przypadków

Informacje na temat Studiów przypadku

W tej części można nawigować pomiędzy 13 różnymi studiami przypadku, które dotyczą inicjatyw ekomuzealnych z Europy

W celu zaawansowanego wyszukiwania, można wybrać dostępne rozwijane menu, aby filtrować studia przypadku według państw. Proszę zauważyć, że ekomuzea prezentowane tutaj są zlokalizowane w jednym z krajów konsorcjum, to znaczy: Portugalii, Polski, Włoch i Hiszpanii.

Po wybraniu kraju lub słowa kluczowego do wyszukania, proszę wcisnąć przycisk „Wykonaj” a mapa pokaże studia przypadku odnoszące się do tego wyszukania.

Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana
  • Włochy
Ekomuzeum wspiera programy szkolne, konsoliduje i wzmacnia tożsamość lokalną, organizuje kolekcje zbiorów, promuje dziedzictwo na miejscu, zarządza dziedzictwem w celu promowania rozwoju lokalnego, chroni i int…
Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane
  • Włochy
Ekomuzeum Lis Aganis powstało dzięki Inicjatywie Społecznej LEADER I w sierpniu 2004. Stowarzyszenie ma obecnie ponad 70 członków (Gminy, szkoły, miejsc przyrodniczych, konsorcjów i stowarzyszeń kulturalnych Pr…
Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros
  • Włochy
Ecomuseo Casilino Ad Duad Lauros zaczęło się od konfliktu, w centrum Casilino okręg ex SDO, który jest pozostałością obszaru archeologicznego zlokalizowanego w centrum ekomuzeum. W roku 2012, gmina chciała prze…
Ekomuzeum Krajobrazu Parabiago
  • Włochy
W roku 2008 ekomuzeum w Parabiago zostało utworzone w środowisku miejskim Mediolanu, charakteryzującym się niemożnością poczucia wartości żywego dziedzictwa przez mieszkańców. Poprzez procesy partycypacyjne, wz…