Studia Przypadków

>

Studia Przypadków

Informacje na temat Studiów przypadku

W tej części można nawigować pomiędzy 13 różnymi studiami przypadku, które dotyczą inicjatyw ekomuzealnych z Europy

W celu zaawansowanego wyszukiwania, można wybrać dostępne rozwijane menu, aby filtrować studia przypadku według państw. Proszę zauważyć, że ekomuzea prezentowane tutaj są zlokalizowane w jednym z krajów konsorcjum, to znaczy: Portugalii, Polski, Włoch i Hiszpanii.

Po wybraniu kraju lub słowa kluczowego do wyszukania, proszę wcisnąć przycisk „Wykonaj” a mapa pokaże studia przypadku odnoszące się do tego wyszukania.

Osada Młyńska Roztoka-Brzeziny
  • Polska
Ekomuzeum powstało na terenie zabytkowej Osady Młyńskiej składającej się z drewnianej zabudowy obiektów dawnego przemysłu wiejskiego (młynarstwa i tartacznictwa). Jest to na terenie powiatu nowosądeckiego jeden…
Ekomuzeum Doliny Karpia
  • Polska
Ekomuzeum Doliny Karpia jest siecią miejsc i obiektów prezentujących “żywe” dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo obszaru Doliny Karpia. Jest to region słynący z tradycyjnej hodowli karpia. Ekomuzeum…
Ekomuzeum Dziedziny Dunajca
  • Polska
Ekomuzeum jest zlokalizowane na styku trzech obszarów kulturowych: Pienin, Podhala i Spiszu w polskiej części Karpat (obejmuje trzy gminy polskie i jedną słowacką). Obszar jest bogaty w zasoby dziedzictwa trzec…